Kerkdiensten

Zondag 4 oktober
Gudula kerk
10.00 uur: Ruimteviering
In de Gudulakerk is een reguliere dienst, in de Witte kerk is een speciale kinderdienst, de Ark van Simon en Sara en ’s avonds is er een dienst voor Gebed en Heling.
Liturgie

Witte kerk
19.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, dienst van Heling en Gebed
Liturgie

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland.
De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.