Kerkdiensten

Zondag 22 november
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, Gedachtenisdienst
In deze dienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Er wordt een kaars aangestoken voor hen. Er is ook gelegenheid om zelf een kaars aan te steken, in de dienst of erna om een geliefde overledene te gedenken.
Na de dienst kunnen de nabestaanden de kaars en het naamkaartje meenemen. In deze dienst lezen we: Jesaja 60:1-11, 17-22 en Mattheüs 5:1-12. Schitterende beloften zijn er te vinden in de bijbel, is het toekomstmuziek of heeft het ook met ons vandaag te maken? De leden van de uitvaartgroep, die ook ieder dit jaar verschillende uitvaarten begeleid hebben, werken mee met deze dienst.
Liturgie

Zondag 29 november, 1e Advent
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We beginnen aan ons Adventsproject. Dit is de eerste zondag daarvan. Het thema is ‘Tijd van verwachting’. We maken kennis met de klok van de Grote Eligius, en lezen Lucas 1:5-25. Daarnaast zullen we aan het slot van deze dienst afscheid nemen van Marieke van der Meer. Na de dienst is er een informeel afscheid waarover u elders in dit blad kunt lezen.

19.00 uur: Vesper
Een speciale editie van de vespers. Er wordt dan een Festival of Nine lessons and carols gehouden, waarbij carols kunnen worden meegezongen. We gaan in deze adventsdienst van het donker naar het licht met negen kaarsen en negen lezingen. Medewerkenden: Capella Gudula en het orgel wordt bespeeld door Wilbert Berendsen, organist van de Grote Kerk in Doesburg. Het wordt een dienst zoals we die kennen van de BBC-kerstuitzendingen van het King’s College Choir uit Cambridge. De dienst zal tweetalig zijn, wat er klinkt is Engels en de vertalingen van de lezingen worden uitgereikt. (tot ongeveer 20.00 uur).
Liturgie en vertaling

Zondag 6 december, 2e Advent
Witte kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen

Adventsproject ‘Tijd voor……’
Page-12-Image-7Stel je voor dat de klok van de Grote Eligiuskerk de mogelijkheid had om iedereen een uur cadeau te doen. Waar zou je dat dan aan besteden? Aan wachten? Aan luisteren misschien? Zou je op bezoek gaan? Zou je dat hele uur misschien zingen of naar muziek luisteren? In de nevendienst en in de kerk gaat het de vier weken van Advent over tijd. In de kerk geeft de klok van de Grote Eligius iets van zijn geheim prijs, in de kindernevendienst is er een verhaal over wat er vooraf ging aan het kerstfeest, en zijn er spelletjes en opdrachten. De eerste Advent zijn we in de Gudula kerk, de andere drie zondagen is er dienst in de Witte kerk. Alle kinderen tussen 4 en 12 zijn van harte welkom!

Jan Willem Drost

Ruimtevieringen 2015
De viering van 15 november heeft als thema “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.