Kerkdiensten

Zondag 29 mei
10.00 uur, Gudula Kerk
Ds. Jan Willem Drost
Maar spreek slechts een woord’: die prachtige zin maakt het verschil tussen ziekte en genezing. We lezen Lucas 7: 1-10 en proberen er vanuit het leven van alledag zin en betekenis aan te geven.
Liturgie

19.00 uur, Gudula Kerk,
Vespers, Cantorij Gregoriaans
Liturgie

Zondag 5 juni
10.00 uur, Gudula Kerk
We lezen 1 Koningen 17: 17-24 en Lucas 7: 11-17.
In de lezingen komen dood en leven elkaar tegen. De zoon van een weduwe sterft door een ziekte die verergert, terwijl de man Gods, Elia, bij haar in huis te gast is.En op het moment dat Jezus met de zijnen de stad Naïn nadert, wordt een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe.
Pastor Jacqueline van Dop

Zondag 12 juni
10.00 uur, Gudulakerk
Ds. C.M. Veenhuizen

Zondag 19 juni: ‘Als de hemel valt’
Net als vorig jaar is er in juni weer een muziektheaterviering, waarin bekende songs zijn verweven met een verhaal, dat betekenis geeft aan bijbelse woorden. Dit keer staat het verhaal van de overspelige vrouw centraal (Johannes 8) en we richten onze blik op ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Is er vergeving mogelijk als je door een onachtzaamheid de toekomst van een jong mens om zeep helpt? Benieuwd naar het antwoord?
19 juni, 13.30 uur. Openluchttheater.
Ds.J.W.Drost en pastor J. Leijenhorst

Zondag 26 juni: ruimteviering
10.00 uur, Gudula Kerk
Viering met als thema ‘Dromen/visioen’. In deze viering zullen liederen en teksten van Huub oosterhuis klinken.

19.00 uur, Vesper Capella Gudula

Ruimtevieringen: terugblik en vooruit kijken
In 2016 zijn weer vier ruimtevieringen ingeroosterd. We ervaren het voorbereiden van een viering altijd als een heel inspirerende en verrijkende gezamenlijke ervaring. De ruimteviering-groep is een open groep, waar iedereen kan aanschuiven. Wie zin heeft om één of meer vieringen mee voor te bereiden: lees in de Samenspraak van januari wanneer we bij elkaar komen en kom meedoen!

Henk Smit

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.