Kerkdiensten

Zondag 29 maart, Palmzondag
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
Palmzondag, we lezen het verhaal van de intocht, Marcus 11:1-11. Jezus nadert Jeruzalem als Koning, maar zonder paard. Een ezelsveulen draagt hem, en dat beeld zegt veel over de manier waarop Hij tegen Zijn Koningschap aan kijkt: als een Koning die zich laat gelden als Ondersteuner, niet als Dictator.
Liturgie

19.00 uur: Vesper
Vesperdienst, m.m.v. Corinne Ovinge. Zij zingt liederen voor de Palmzondag. Een gedreven kerkmusicus en als sopraan een debutante in de vespers.
Liturgie

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
Gudula kerk
19.30 uur: ds. J.W. Drost, heilig avondmaal
Op Witte Donderdag vieren we het heilig Avondmaal in de kring. We zijn dan op een tussenstation aangekomen op onze reis. We krijgen proviand mee. In die dienst lezen we: Exodus 12:15-20 en Johannes 13:1-15

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
Gudula kerk
19.30 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Op Goede Vrijdag staan we stil onder het kruis en horen het verhaal in een doorgaande lezing uit Johannes 18 en 19. We gaan over een ‘Wissel’, de donkere nacht in. We lezen uit Exodus 12, Hosea 6, psalm 22 en uit het Evangelie van Johannes. Daarnaast is er een korte kruismeditatie en trekken we onder muziek langs het kruis.

Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag
Gudula kerk
22.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
In de paasnacht is er een aantal lezingen uit Genesis, Exodus en Jesaja en lezen we Marcus 16:-8 De nieuwe paaskaars wordt ontstoken en we gedenken onze doop. Wat staat er op vannacht?

Zondag 5 april, Pasen
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
Pasen, de morgen van het grote feest. We zijn aangekomen. We zingen van licht dat ons aanstoot en vieren het feest van de opstanding. We staan natuurlijk stil bij het verhaal uit Johannes 20 en bij woorden uit Jesaja 25, over God die de dood teniet doet. En welke reiziger past er nu toch bij Pasen? Wat is zijn/haar bestemming?

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland. In de afgelopen maand is er met een groep gekeken naar de thema’s voor deze diensten.
Op 28 juni staat er net als afgelopen jaar een viering rondom teksten van Huub Oosterhuis gepland. De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.