Kerkdiensten

Zondag 2 augustus
Gudula kerk
10.00 uur: drs. L. van Wijk
Liturgie

Zondag 9 augustus
Gudula kerk
09.15 uur: Voorzanggroep
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
We lezen: 2 Koningen 4:8-18 en Marcus 7:24-30. Over de ongevraagde vervulling van een wens die toch verdriet veroorzaakt hoewel het leven terugkeert en over de syro-fenicische vrouw die Jezus iets leert..

Zondag 16 augustus
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
We lezen: Jesaja 35:1-10 en Marcus 7:31-37. Over de doven die weer kunnen horen, tegenstellingen worden opgelost. Wanneer zitten onze oren dicht en willen we het evangelie niet horen?

Zondag 23 augustus
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
We lezen: 2 Koningen 4:42-44 en Marcus 8:1-21. Een maal genoeg voor 100 profeten bereid van slechts weinig meel en van 7 broden en 2 vissen, allemaal genoeg voor een dag geen honger. Maar begrijpen we het als Jezus in de boot is en dat dat genoeg is voor altijd?

Zondag 30 augustus
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We lezen Marcus 8:22-26: de genezing van een blinde man. Altijd lastig, genezingsverhalen. Want ze roepen de suggestie op dat mensen kunnen genezen als ze maar genoeg geloven. Toch gaan we op zoek naar betekenis in dit verhaal, dat zijn focus lijkt te vinden in de woorden “Jullie hebben wel ogen, maar zien niet?” Het lijkt erop of het voor Jezus makkelijker is een man van blindheid te genezen dan om zijn leerlingen tot inzicht te brengen.

19.00 uur: Vesper

Zondag 6 september
Boekhorstlaan 1 (bij slecht weer in de
Gudula kerk)
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
ds. J.W. Drost, startzondag
Op de diaconale tuin aan de Boekhorstlaan. Met als thema “Goede Buren”. We willen goede buren zijn, dat is op zijn minst wel praktisch. Maar hoe zit het met eerlijke handel met mensen iets verder weg, zijn we daarvoor ook “goede buren”?
We kijken naar eerlijke handel- fair trade- en we maken er een prachtig festijn van als opening van een goed seizoen, voor de buren en voor onszelf!
Wie mee wil doen laat het even weten bij Corien Veenhuizen.

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland. In de afgelopen maand is er met een groep gekeken naar de thema’s voor deze diensten.
De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.