Kerkdiensten

Zondag 24 mei, Pinksteren
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost/ ds. C.M. Veenhuizen
Pinksteren. We lezen: Johannes 14:8-17 en Handelingen 2:1-11. Van het wonen in vele kamers, hoe doe je dat samenwonen?, naar het vuur en het enthousiasme van Pinksteren. Waar ontdekken we de gaven van de Geest?
Liturgie

Zondag 31 mei
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Zondag Trinitatis. We lezen: Exodus 3:1-6, Johannes 3:1-16. Van Mozes die Gods stem hoort in de brandende braambos en het gesprek van Jezus met Nicodemus in de nacht. Hoe kijken wij aan tegen het horen van Gods stem en wedergeboren worden?
19.00 uur: Vesper

Zondag 7 juni
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost

theater – inspiratie – muziek
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een zgn. oiko-event, een oecumenische dienst in het Openluchttheater, die dit jaar een grootse opzet krijgt. In de dienst vertellen we in theater en muziek het verhaal van de Verloren Zoon. We gebruiken daarbij de methode van The Passion. Moderne muziek is ingeweven in de vertelling, het publiek heeft een actieve rol. Er is een liveband, er wordt geacteerd, gezongen, gebeden.
Een kerkdienst voor iedereen, jong, oud, twijfelaar of oprechte gelovige. Een dienst die je niet mag missen. Aanvang van de dienst is 13.30 uur. De komende maanden zal er op borden en in de media reclame voor gemaakt worden. In het volgende kerkblad zullen we er iets meer over vertellen. Maar noteer vast: 14 juni ‘Meer kan het niet zijn’, 13.30 uur, Openluchttheater Lochem!

Jan Willem Drost

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland. In de afgelopen maand is er met een groep gekeken naar de thema’s voor deze diensten.
Op 28 juni staat er net als afgelopen jaar een viering rondom teksten van Huub Oosterhuis gepland. De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.