Kerkdiensten

Zondag 30 augustus
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We lezen Marcus 8:22-26: de genezing van een blinde man. Altijd lastig, genezingsverhalen. Want ze roepen de suggestie op dat mensen kunnen genezen als ze maar genoeg geloven. Toch gaan we op zoek naar betekenis in dit verhaal, dat zijn focus lijkt te vinden in de woorden “Jullie hebben wel ogen, maar zien niet?” Het lijkt erop of het voor Jezus makkelijker is een man van blindheid te genezen dan om zijn leerlingen tot inzicht te brengen.
Liturgie

19.00 uur: Vesper
Liturgie

Zondag 6 september
Boekhorstlaan 1 (bij slecht weer in de
Gudula kerk)
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
ds. J.W. Drost, startzondag
Op de diaconale tuin aan de Boekhorstlaan. Met als thema “Goede Buren”. We willen goede buren zijn, dat is op zijn minst wel praktisch. Maar hoe zit het met eerlijke handel met mensen iets verder weg, zijn we daarvoor ook “goede buren”?
We kijken naar eerlijke handel- fair trade- en we maken er een prachtig festijn van als opening van een goed seizoen, voor de buren en voor onszelf!
Wie mee wil doen laat het even weten bij Corien Veenhuizen.

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland.
De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.