Kerkdiensten

Zondag 14 februari
Witte kerk
09.15 uur: Voorzanggroep
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
1e Zondag van de 40-dagentijd. In deze dienst zal Jacqueline van Dop in de bediening gesteld worden als pastoraal werker, met als aandachtsvelden ouderenpastoraat en gemeenteopbouw.
Het thema is: “Wil je opstaan en mij volgen”. We lezen: Genesis 12:1 en een passende tekst uit Lucas… Het wordt een mooie dienst!
Liturgie

19.00 uur: Taizé-viering
Taizé-stilte viering in de Witte Kerk. Het thema van de dienst is: “Uw mededogen is er ook voor mij”. Rust, stilte, een meditatieve sfeer, kaarslicht en het zingen van liederen uit Taizé zijn kenmerkend voor deze vieringen. Gebaseerd op de gebedsdiensten zoals ze gehouden worden in het Franse Taizé, waar een oecumenische klooster is gevestigd. In Taize komen duizenden jongeren samen om levensvragen te bespreken, voor gebed en bezinning. Er wordt veel gezongen, met begeleiding van piano, viool en dwarsfluit.  Naast het zingen zijn er vaste momenten zoals de stilte en het aansteken van de kaarsen. De Taizé-vieringen  vallen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Lochem, en iedereen is welkom!
Naamloos

Zondag 21 februari
Witte kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We lezen Lucas 9:28-36 en Genesis 12:1-9. ‘Wil je gaan op nieuwe wegen?’ is het thema van deze dienst. Abraham gaat op weg naar een onbekende toekomst. Jezus neemt drie leerlingen mee een berg op en ze ervaren een moment van eeuwigheid. Het is tegelijkertijd een belofte. Maar wat doe je met een belofte?

Zondag 28 februari
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
3e Zondag van de 40-dagentijd met als thema: “Ik ga, maar is er een uitweg?”
We lezen: Genesis 13:2-14 en Lucas 22:66-71. De verdeling van het land, wat kiest Lot? Wie zeggen de Schriftgeleerden dat Jezus is en met het oog waarop zeggen zij dat? Een aantal leden van de gemeente zullen op bezoek gaan in Zutphen bij de Lutherse gemeente.

19.00 uur: Vesper

Zondag 6 maart
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Dienst van gebed en heling met als thema: “Aangeraakt”. We lezen: Lucas 13:10- 17, over de kromgebogen vrouw die weer rechtop verder kon. En uit 2 Korintiërs 5:14-21, waar verzoening mensen weer rechtop doet gaan.

Ruimtevieringen: terugblik en vooruit kijken
In 2016 zijn weer vier ruimtevieringen ingeroosterd. De eerste is 10 april. In januari zullen we bij elkaar komen om de thema’s voor 2016 te kiezen en om verdere afspraken te maken. We ervaren het voorbereiden van een viering altijd als een heel inspirerende en verrijkende gezamenlijke ervaring. De ruimteviering-groep is een open groep, waar iedereen kan aanschuiven. Wie zin heeft om één of meer vieringen mee voor te bereiden: lees in de Samenspraak van januari wanneer we bij elkaar komen en kom meedoen!

Henk Smit

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.