Kerkdiensten

Zondag 23 november
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, gedachtenisdìenst
In deze dienst gedenken we de overleden leden van de gemeente van het afgelopen kerkelijk jaar. We lezen: Spreuken 9 over vrouwe wijsheid en Matthëus 25:1-13 over tien meisjes, vijf wijs en vijf dwaas, het gaat over waakzaamheid.
Liturgie

Zondag 30 november, 1e Advent
Witte kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We lezen: Genesis 18:1-15. Het verhaal van Abraham is de start van ons advents‘ project over engelen. ‘Hoezo engelen?’ heet het project. En het gaat over engelen in de gedaante van mensen. Gewone mensen meteen bijzondere opdracht, een bijzondere boodschap. Soms zelfs een boodschap, zoals in dit verhaal, die volslagen uit de lucht gegrepen is. Maar soms kunnen die boodschappen een horizon openen die ongedacht is. Met één kind legt God de basis voor een heel volk. Thema van deze zondag is: “Een uitgestoken hand’.

Gudula kerk
19.00 uur: Vesper
Capella Gudula. Op deze eerste adventszondag zingt Capella Gudula de mooiste adventscarols en adventsmuzíek uit de Engelse koortraditie. Puike juweeltjes en ontroerende werken. Kortom: muziek om je al een beetje aan kerst te kunnen warmen.

Zondag 7 december, 2e Advent
Witte kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost
We lezen Mattheüs 1 :18-25. Jozef wil Maria verìaten als ze zwanger blijkt‚ als zijn verloofde. Een grote schande is het. Maar Jozef, een rechtschapen man, krijgt in een droom bezoek van een engel van de Heer. Die vraagt hem niet halssîarrig zijn plan uit te voeren, maar het hoofd te buigen. God heeft een andere weg verkozen om een Messias onder de mensen te brengen. Thema van deze zondag is: “Een hoofd dat buigt”

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.