Kerkdiensten

Zondag 25 januari
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen, heilig avondmaal
Heilig Avondmaal. We lezen 1 Samuel 3:1-18 en Marcus 1:14-20. Bij de roeping van Samuel en die van de discipelen staan we stil. Voelt u zich geroepen? En waartoe? De discipelen gingen een heel onduidelijke toekomst tegemoet, maar ze lieten alles achter…
Liturgie

19.00 uur: Vesper
Liturgie

Zondag 1 februari
Witte kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Zondag werelddiaconaat. We lezen Deuteronomium 18:15-20 en Marcus 1:21-28. Wanneer spreekt een profeet de waarheid? En hoe komt het dat de mensen in de dagen van Jezus zeiden: “Een nieuwe leer met gezag?” Hoe is dat vandaag? Herkennen wij de ware profeten?

Zondag 8 februari
Witte kerk
09.15 uur: Voorzanggroep
10.00 uur: ds. J.W. Drost, Ruimteviering
19.00 uur: Taizéviering
Isaac posterHet thema is kinderlijke eenvoud.
“De geest van het kind en de eenvoud zoals te vinden in het evangelie hebben niets naïefs. Zij gaan gepaard met onderscheidingsvermogen. Zij veronderstellen rijpheid van denken. Er is niets kinderlijks aan. Zij zijn doordrongen van een heldere kijk op de wereld om ons heen.” (Frère Roger)
Kom en verwonder je over het kind in jezelf!
Folder/uitnodiging

Ruimtevieringen 2015
Ook in 2015 zijn er weer 4 ruimtevieringen ingepland. In de afgelopen maand is er met een groep gekeken naar de thema’s voor deze diensten.
De eerste viering staat gepland op 8 februari en heeft als thema “Loslaten”. Op 28 juni staat er net als afgelopen jaar een viering rondom teksten van Huub Oosterhuis gepland. De vieringen van 4 oktober en 15 november hebben als thema respectievelijk “Rituelen” en “Stilte”.
Lijkt het u/je leuk mee te denken over de invulling van een van deze diensten, aarzel niet en spreek een van de mensen van de voorbereidingsgroep ruimtevieringen aan of mail naar judith@braam.nl

Judith Braam

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.