Kerkdiensten

Donderdag 17 april, Witte Donderdag
Gudula kerk
19.30 uur: ds. C.M. Veenhuizen, Heilig avondmaal
Witte donderdag, in deze dienst vieren we het heilig Avondmaal in een kring. We lezen: Psalm 116 en Mattheüs 26:30-46a. De psalm uit het Hallel, (ps.113-118) de psalmen die gezongen werden bij het vieren van de grote feesten zoals het pesachfeest.
Deze psalm spreekt van een beker van bevrijding, terwijl in de lezing uit Mattheüs Jezus bidt of het mogelijk is dat de beker van het lijden aan hem voorbij kan gaan.

Vrijdag 18 april, Goede vrijdag
Gudula kerk
19.30 uur: ds. J.W. Drost
Op Goede Vrijdag lezen we uit het Evangelie van de discipel, ‘die Jezus lief had’. We lezen met de gebeurtenissen mee, van Johannes 18:1-19:30. Het stuk begint met de opmerking dat Jezus en zijn leerlingen een beek oversteken op weg naar Getsemane. Is dat al niet een toonzetting voor wat ons verteld gaat worden? Dat Jezus als het ware het water door moet, onder moet gaan om daarna op te staan in een nieuw leven?

Zaterdag 19 april, Stille zaterdag
Gudula kerk
22.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Stille zaterdag; vanwege de paaswake die dit jaar op een nieuwe manier gehouden wordt is deze dienst anders. We lezen: Psalm 16 en Handelingen 2:22-32. De lezingen spreken van bevrijding en van de opwekking van Jezus. Belangrijke thema’s voor de eerste gemeente, ook voor ons? In deze dienst is het mogelijk om de doop te gedenken, we doen dat door met water een kruisje op ons voorhoofd te krijgen of een hand door het water te halen.

Zondag 20 april, Pasen
Gudula kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
Paasochtend; we lezen: Exodus 14:9-14 en Johannes 20:1-18. We vieren het feest van de bevrijding, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood, de overwinning van het licht over de duisternis.

Zondag 27 april
Gudula kerk
10.00 uur: ds. J.W. Drost

19.00 uur: Vesper
Vesperdienst m.m.v. Vrouwen- en mannenschola van de Gudula kerk. Gregoriaans brengt rust en geeft ruimte aan overdenking. Anderen ervaren gregoriaans gewoon als mooi, hetgeen zeker geldt in de ruimte van de Gudula kerk.

Zondag 4 mei
Witte kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen
We lezen: Jesaja 43:1-12 Johannes 21:1-14. Prachtige teksten over hoe God redt, over hoe hij zijn volk nabij is. Bij Johannes gaat het over vruchteloos vissen en niks vangen en dan ineens een net vol! Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Het is vandaag ook 4 mei, we gedenken alle slachtoffers uit de tweede wereldoorlog. We doen dat ‘s avonds. Maar ongetwijfeld kleurt dat toch hoe wij de teksten horen. Hoe is het als God niet redt, niet nabij gevoeld wordt?

Gudula kerk
19.30 uur: Dodenherdenking RvK

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.