Kerkdiensten

Zondag 21 september
Witte kerk
10.00 uur: Ruimteviering
Dit is de start van de Vredesweek, die als motto heeft WAPEN JE MET VREDE. Dat hoort prachtig, maar kan dat wel? Hoe breng je dat in de praktijk? We lezen Filipenzen 2 : 5-11 waarin staat hoe Christus Jezus zich ‘ontledigd’ heeft en dienstknecht is geworden. Voor ons betekent het dat je pas een nieuw begin kunt maken als je eerst in jezelf weerstanden en gevoelens van haat opruimt die de weg naar de ander blokkeren. Jan Jaap van Oosterzee, een medewerker van PAX (nieuwe naam voor IKV-Pax Christi), komt ons vertellen hoe vredeswerkers in Syrië in al het oorlogsgeweld het motto inhoud weten te geven. In de krant lees je zelden over deze inspirerende en hoop gevende initiatieven. In zingen, bidden, luisteren, onderling gesprek en stil zijn zullen we hopelijk zelf ook ontdekken dat het goed is om vanuit het motto van de vredesweek te leven.
Liturgie

Zondag 28 september
Gudula kerk
10.00 uur: “De Schepping”
Het Christelijk Mannenkoor Eefde/Deventer brengt in deze dienst het oratorium “Schepping” ten gehore. De muziek is van Johan Bredewout en de tekst van Hans de Ruiter. Het geheel wordt met beeld ondersteund zodat de tekst goed te volgen is.
Het koor begint met enkele liederen:
Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’
Santo: ‘Heilig, heilig, heilig, wij aanbidden U’
Rise up, O men of God!: ‘Mensen van God, sta op en volg zijn kruis‘
en vervolgd dan zonder onderbreking met het oratorium “Schepping”
Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord……”
Niet zonder reden want in het scheppingsverhaal dat we kennen uit het Bijbelboek Genesis komen de woorden ‘en God zei‘ maar liefst elf keer voor.
Het oratorium volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt pas met de zevende dag, de sabbat, die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. De boodschap van dit oratorium wil zijn: Het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst.

19.00 uur: Vesper
Voor een tweede maal is het Vocaal Ensemble Zutphen te gast in de vespers van Lochem. Het koor brengt een door dirigent Iassen Raykov uitgekozen sfeervol programma met oude muziek.

Zondag 5 oktober
Witte kerk
10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen

 

Bij alle diensten is kerktv aanwezig, tenzij anders aangegeven.
Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?
Dan grijpen onze gasten niet mis!
Na de dienst is er koffiedrinken.